Aluminij

Aluminij

Recikliranje-aluminija

Aluminijske boce

Aluminij jest najrasprostranjeniji metal u zemljinoj kori (7,3 %) koji je zbog vlastitih osnovnih svojstava poželjan materijal za uporabu, ponajprije kada se sagleda njegova specifična gustoća, čvrstoća, otpornost na koroziju, trajnost, mogućnost oblikovanja i recikliranje.Nalazimo ga u obliku aluminij-oksida ili alumina koji se kopa iz rudnika stijena koje nazivamo boksit. Aluminij je otkriven početkom 19. stoljeća, a kada se prvi puta pojavio na tržištu, njegova je cijena bila veća od cijene zlata.

Proizvodnja aluminija istiskuje sirovine, pomoćne materijale i enrgiju, a kao sirovinu za proizvodnju čiste glinice, može se u pravilu koristiti svaka stijena koja sadrži aluminijev-oksid. Najvećo potrošač aluminija na svijetu jest Kina sa proizvodnjom od 13 milijuna tona aluminija godišnje. Proizvodnju novog aluminija tereti ogromna potrošnja energenata: vode i energije.