Karton – papir

Karton i papir

 

Reciklaža papira

U stari papir ubrajaju se novine, časopisi, bilježnice, kartoni, uredski papir, papirnate vrećice, knjige. Ne ubraja se onečišćeni, zauljeni papir, fotografije, tetrapak, plastificirani, metalizirani papir, pelene i sl.

30% ukupnog otpada odnosi se na kartonski i papirni otpad.

Ovo je vrijedna sirovina sa kojom se trguje na svjetskim burzama.

 

Reciklaža kartona

Kartonska ambalaža se najčešće pravi od recikliranog papira. Naravno, i karton se može reciklirati.
Najvažniji u poslu je proces proizvodnje.

Karton spada u materijale koji se često nalaze na ulicama kao otpad. Ukoliko se bavite sakupljanjem kartona, otkupićemo od vas svu količinu koju možete da prikupite. Potrebno je samo da nas kontaktirate.Vršimo i otkup plastike.

Ako imate dodatna pitanja vezano za karton (sakupljanje, prodaju, reciklažu…) možete nam ih postaviti.