O kompaniji

Društvo za proizvodnju , promet i usluge

Od male firme do uspješnog biznisa

Firma PET SERVIS d.o.o. Zenica osnovana je 28.03.2014.godine incijativom dvoje mladih ljudi, potaknutih situacijom u državi, dugogodišnjim radnim iskustvom u branši otpada, kao i željom da naprave nešto bolje za sebe i ovaj grad.

U startu smo brojali samo dvoje zaposlenih, a vremenom kako se posao širio rastao je i broj zaposlenih. Nakon šest godina postojanja, broji petnaest uposlenih radnika, a plan joj je da u narednom periodu zaposli još veći broj. Napominjemo, da pored naših uposlenih i njihovih porodica od ove firme živi i veliki broj drugih ljudi i njihovih porodica koji se bave prikupljanjem otpada.

Djelatnosti kojima se bavimo su otkup, sortiranje i trgovina ambalažnim otpadom (sve vrste papira, najlon bijeli i šareni, tvrda i meka plastika, pet i hdp ambalaža, kao i dosta drugih vrsta otpada…).

Djelokrug naših usluga obuhvata prostor Bosne i Hercegovine, neke od država bivše Jugoslavije, te veći broj zemalja EU. Mladi smo, željni znanja i napredovanja jer volimo ovaj posao. S vremena na vrijeme uvodimo neke novitete i zbrinjavamo neku novu vrstu otpada. Bitno je napomenuti da smo sklopili dugoročne poslove sa dosta domaćih kao i večinu stranih preradjivača otpada, što je itekako bitno, jer smo samim tim obezbijedili sigurno zbrinjavanje otpada.Naglasit ćemo da smo možda mlada firma po godinama staža, ali smo veliki i odgovorni kada je posao u pitanju. Plan nam je uložiti još više truda i sredstava, a svoj posao usmjeriti i na proizvodnju. Kada kažemo proizvodnju, moramo napomenuti da mi već radimo jedan vid prerade od otpadne plastike do poluproizvoda, a želja nam je da od više vrsta otpada pravimo gotove proizvode.

U 2019. godini smo izgradili veliko reciklažno dvorište po evropskim standardima , koje će doprinjeti ukidanju divljih deponija, produžiti vijeka trajanja zakonskih deponija, te uveliko doprinjeti očuvanju životne sredine kako u Zenici tako i u cijeloj BiH.
Investirali smo u mašine za sortiranje otpada kao i u vozni park za prikupljanje otpada, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg zbrinjavanja otpada na ekološki prihvatljiv način.